Code Inconnu

Dora García
25.02 – 07.05.2006
Expo S.M.A.K

Het werk van Dora García situeert zich tussen performance, tekst en installatie. Haar interesse gaat uit naar situaties of contexten die de traditionele verhouding tussen kunstenaar, kunstwerk en kijker bevragen. Haar werk gaat over de grens en het verband tussen fictie en de zogenaamde neutrale realiteit. García poogt te vatten hoe werk en betekenis tot stand komen. Taal speelt een belangrijke rol, als specifiek communicatiemiddel en als gecodeerd tekensysteem. Het museum brengt bestaande en twee nieuwe werken die vanuit de taal vertrekken en enkele video presentaties. Acteurs zullen tijdens de duur van de tentoonstelling “CODE INCONNU” subtiele performances in de museumzalen uitvoeren.

Comments are closed.