Boetekleed

Some nice quotes on academic literacy coming from the novel Boetekleed by Ian McEwan:

“Want daar ging het natuurlijk om: hij zou een betere arts zijn omdat hij letteren had gestu­deerd. Wat een diepzinnige uitleg zou zijn gescherpte gevoeligheid van het menselijk lijden kunnen geven, van de zelfverwoestende dwaasheid of pure pech die mensen tot een slechte gezondheid drijven! Geboorte, dood en gekwakkel ertussenin. Opkomst en ondergang – daar hield de dokter zich mee bezig, maar ook de lite­ratuur. Hij dacht aan de negentiende-eeuwse roman. Een grote verdraagzaamheid en langetermijnvisie; een onopvallend warm hart en koel oordeel; zijn soort arts zou ontvankelijk zijn voor de monsterlijke patronen van het lot en voor de ijdele en grappige ontkenning van het onvermijdelijke; hij zou de verzwakte pols voe­len, de laatste ademtocht horen, de koortsige hand voe­len afkoelen en zich bezinnen, op de wijze die alleen literatuur en godsdienst leren, op de nietigheid en edel­heid van de mens…”
(Ian McEwan, Boetekleed, p.131)

“Maar Cecilia, die in Cambridge moderne vormen van snobisme had geleerd, beschouwde een man die schei­kunde had gestudeerd als mens incompleet. Letterlijk haar woorden. Ze had drie jaar op Girton rondgelummeld met het soort boeken dat ze evengoed thuis had kunnen lezen — Jane Austen, Dickens, Conrad, alle­maal in de bibliotheek beneden, de complete werken. Hoe had die bezigheid, het lezen van de boeken die an­deren als vrijetijdsbesteding zagen, haar in de waan ge­bracht dat ze boven iedereen verheven was? Ook een scheikundige had zijn nut. En deze had een manier ge­vonden om chocola te maken uit suiker, chemicaliën, bruine kleurstof en plantenolie. En geen cacaoboter.”
(Ian McEwan, Boetekleed, p.210)

“Hij lachte beleefd, al moet hij me oliedom hebben gevonden. Het is tegenwoordig volstrekt onmogelijk om iets over het onderwijspeil van mensen te veronder­stellen op grond van hun spraak of hun kleding of hun muzieksmaak. Het veiligste is om iedereen die je tegen­komt als een vooraanstaand intellectueel te behande­len.”
(Ian McEwan, Boetekleed, p494)

Comments are closed.